Aktualności

KOMUNIKAT !!!

25.02.2021 r.

 

 

Szanowni Państwo!

Od początku roku szkolnego pracujemy stacjonarnie, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Zapraszamy Państwa do współpracy. W chwili obecnej, ze względu na utrzymującą się sytuacją epidemiczną w kraju, kontynuujemy naszą dotychczasową pomoc dostosowując ją indywidualnie do potrzeb osoby lub instytucji zgłaszającej (instytucji, szkoły, rodzica, pełnoletniego ucznia). Konsultacje prowadzone są stacjonarnie, telefonicznie, mailowo lub poprzez e-porady.Terapie indywidualne i ich formy ustalane są przez prowadzącego w uzgodnieniu z rodzicem. Natomiast działalność diagnostyczna realizowana jest w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem, a działalność orzecznicza prowadzona jest zgodnie z przyjętym na początku roku szkolnego harmonogramem. Wszelka pomoc na terenie szkoły (m.in. obserwacje dziecka w grupie, badania przesiewowe, spotkania z radami pedagogicznymi czy rodzicami w trakcie wywiadówek on-line) ustalana jest indywidualnie z dyrektorem lub wychowawcą. Istnieje możliwość zgłaszania uczniów do naszej placówki poprzez pocztę elektroniczną.

Ponadto do końca roku szkolnego zostały ustalone piątkowe dyżury dla wszystkich osób chcących skorzystać z porady on-line z psychologiem, pedagogiem bądź logopedą , za pomocą platformy Skype (szukaj: Poradnia Przeworsk lub Przeworsk Poradnia):

Data

Godziny dyżuru

Specjalista

Specjalista

5.03.2021

8-10

PSYCHOLOG

Magdalena Wróbel

PEDAGOG 

Krzysztof Flejszar

12.03.2021

8-10

LOGOPEDA        

Ewa Strączek

PEDAGOG   

Regina Groch

19.03.2021

11-13

PSYCHOLOG

Bogusław Dąbrowa

LOGOPEDA 

Małgorzata Łanda

26.03.2021

8-10

PSYCHOLOG   

Renata Dudek

LOGOPEDA

Krystyna Gołębiowska

9.04.2021

8-10

PEDAGOG   

Barbara Buczek

LOGOPEDA 

Mariusz Jesiołowski

16.04.2021

12-14

PEDAGOG     

Dorota Walas

LOGOPEDA       Magdalena Gil Amador

23.04.2021

8-10

PSYCHOLOG  

Elżbieta  Sudoł

PSYCHOLOG      

  Łucja Gołębiowska

30.04.2021

8-10

PSYCHOLOG 

Ewelina Świeca

PEDAGOG  

Krzysztof Flejszar

7.05.2021

11-13

PEDAGOD       

Dorota Walas

PSYCHOLOG   

Renata Dudek

14.05.2021

8-10

PSYCHOLOG

Magdalena Wróbel

LOGOPEDA

Mariusz Jesiołowski

21.05.2021

8-10

PEDAGOG     

Regina Groch

PSYCHOLOG       

Łucja Gołębiowska

28.05.2021

8-10

LOGOPEDA        

Ewa Strączek

PSYCHOLOG  

Elżbieta  Sudoł

11.06.2021

12-14

PEDAGOG   

Barbara Buczek

LOGOPEDA 

Małgorzata Łanda

18.06.2021

12-14

PSYCHOLOG

Bogusław Dąbrowa

LOGOPEDA       Magdalena Gil Amador

 

 W celu ułatwienia bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi pracownikami udostępniamy adresy e-mail:   

Psycholodzy: 

 

Bocheńska-Wojtas Katarzyna - k.wojtas@poradniap-p.powiatprzeworsk.pl

Dąbrowa Bogusław - b.dabrowa@poradniap-p.powiatprzeworsk.pl

Dudek Renata – r.dudek@poradniap-p.powiatprzeworsk.pl

Gołębiowska Łucja - l.golebiowska@poradniap-p.powiatprzeworsk.pl

Nowosiad-Świeca Ewelina - e.swieca@poradniap-p.powiatprzeworsk.pl

Sudoł Elżbieta – e.sudol@poradniap-p.powiatprzeworsk.pl

Wróbel Magdalena – m.wrobel@poradniap-p.powiatprzeworsk.pl

 

Pedagodzy:

 

Buczek Barbara – b.buczek@poradniap-p.powiatprzeworsk.pl

Flejszar Krzysztof – k.flejszar@poradniap-p.powiatprzeworsk.pl

Groch Regina – r.groch@poradniap-p.powiatprzeworsk.pl

Walas Dorota – d.walas@poradniap-p.powiatprzeworsk.pl

 

Logopedzi:

 

Gil Amador Magdalena – m.amador@poradniap-p.powiatprzeworsk.pl

Gołębiowska Krystyna – k.golebiowska@poradniap-p.powiatprzeworsk.pl

Jesiołowski Mariusz – m.jesiolowski@poradniap-p.powiatprzeworsk.pl

Łanda Małgorzata - m.landa@poradniap-p.powiatprzeworsk.pl

Strączek Ewa – e.straczek@poradniap-p.powiatprzeworsk.pl

 

 

Od marca bieżącego roku przestaje funkcjonować dotychczasowy  adres poczty elektronicznej Poradni.

Przesyłam Państwu nowy adres do korespondencji: sekretariat@poradniap-p.powiatprzeworsk.pl

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu telefonicznego:  16 648 82 50  lub wysyłania wiadomości bezpośrednio na moją skrzynkę mailową: dyrektor@poradniap-p.powiatprzeworsk.pl

Bardzo proszę o udostępnienie ww. informacji o naszej działalności i możliwości kontaktu z nami Państwa Pracownikom i Podopiecznym.

 

                                                                                                                                                                      Z poważaniem