Aktualności

GRUPA WSPARCIA

28.03.2022 r.

.

14 marca br. na terenie Poradni odbyło się kolejne spotkanie Grupy Wsparcia Psychologów i Pedagogów z terenu powiatu przeworskiego. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem osób biorących w nich udział, odbywają się systematycznie raz w miesiącu, mają charakter superwizyjny i służą doskonaleniu pracy specjalistów zakresie:

­-  diagnozy psychopedagogicznej,

­ -  form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z trudnościami w nauce i zachowaniu,

­ -  programowania pracy wychowawczej i terapeutycznej,

­ -  projektowania profilaktyki i edukacji prozdrowotnej w szkole,

­ -  poznawania procedur związanych z prawem oświatowym.

            Ostatnie spotkanie było poświęcone w dużej mierze sposobom udzielania wsparcia naszym uczniom w związku z zaistniałą sytuacją za wschodnią granicą. Omówione zostały także zasady przyjmowania dzieci i młodzieży z Ukrainy do polskich szkół oraz rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazane do dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych w Polsce dotyczące udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy.  W trakcie wymiany pomiędzy specjalistami zostały omówione sposoby pracy nad integracją uczniów   z Polski i Ukrainy.