Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przeworsku

Jesteśmy placówką świadczącą bezpłatne usługi dla dzieci, młodzieży, rodzin oraz instytucji oświatowych
z terenu powiatu przeworskiego.

W skład naszego zespołu wchodzą psycholodzy, pedagodzy, logopedzi oraz lekarz – konsultant zespołu orzekającego.

Oferujemy naszą współpracę i pomoc wszystkim zainteresowanym osobom oraz instytucjom.

Zapraszamy!